Doof Doof Communicatietips Communicatietips Doofblind Doofblind Literatuur Literatuur E-mail E-mail
Gebarentaal Gebarentaal Gebarencursus Gebarencursus Vierhanden-alfabet Vierhanden-alfabet Links Links Disclaimer Disclaimer
Handalfabet Handalfabet Gebarenavonden Gebarenavonden Artikelen Artikelen Ikke Ikke Openingspagina Openingspagina

LORM-ALFABET

Het Lorm-alfabet lijkt een beetje op braille en wordt dan ook met name door doofblinden gebruikt, die blind geboren en later slechthorend/doof geworden zijn. Deze mensen hebben geen ervaring met gebaren en vingerspellen, maar juist wel veel ervaring met Nederlands en braille.

Het Lorm-alfabet heeft twee voordelen. Ten eerste maakt het niet uit op welke hand van de doofblinde het wordt getikt, dus je kunt de dichtsbijzijnde hand nemen. Ten tweede is het internationaal, in tegenstelling tot het vingerspellen-in-de-hand.
Een nadeel van het Lorm-alfabet is dat het is Nederland nooit echt is aangeslagen. Het wordt maar door weinig mensen in Nederland gebruikt.

Het algemene nadeel van systemen die alle woorden uitspellen, is dat het een tijdrovende manier van communiceren is. Voor een korte mededeling is de snelheid niet erg belangrijk, maar bij een langer gesprek wordt het al belangrijker. En voor een tolk is het niet mogelijk om een compleet gesprek of een hele situatie letterlijk volledig uit te spellen. In zo'n geval zal de tolk een samenvatting aan de doofblinde doorgeven. Hierdoor gaat vanzelfsprekend veel van de informatie, zoals nuanceringen en grapjes, verloren.

Hieronder staat het Lorm-alfabet. Een omschrijving van het Lorm-alfabet kun je lezen door met je muis op de afbeelding te gaan staan.

A. Een tik op de duimtop. B. Een streek over de wijsvinger, van de top naar beneden. C. Een tik midden op de pols, aan de onderkant van de hand. D. Een streek over de middelvinger, van de top naar beneden. E. Een tik op de top van de wijsvinger.
F. De toppen van de wijs- en middelvinger licht samendukken, met duim en wijsvinger. G. Een streek over de ringvinger, van de top naar beneden. H. Een streek over de pink, van de top naar beneden. I. Een tik op de top van de middelvinger. J. Tweemaal een kneepje in de top van de middelvinger, met duim en wijsvinger.
K. Een tik met de 4 bijeengehouden vingertoppen in het midden van de hand. L. Een lange streek over de hele hand van de top van de middelvinger tot aan de pols. M. Een tik op de wortel van de pink. N. Een tik op de wortel van de wijsvinger. O. Een tik op de top van de ringvinger.
P. Een lange streek langs de buitenkant van de wijsvinger, van beneden naar de top. Q. Een lange streek langs de de buitenkant van de hand (aan de pinkzijde), van beneden naar de top. R. Licht trommelen midden in de handpalm. S. Een kring maken in de handpalm, tegen de klok in. T. Een streek over de buitenkant van de duim, van de top naar beneden.
U. Een tik op de top van de pink. V. Een tik op de muis, onder de duim bij de pols. W. Twee tikken op de muis, onder de duim bij de pols. X. Een dwarse streek over de pols, van de duimkant naar de pinkkant. Y. Een dwarse streek over het midden van de handpalm, van de duimkant naar de pinkkant.
Z. Een schuine, dwarse streek over het midden van de handpalm, van de muis naar de pink. CH. Een (schuin) kruis in de handpalm. SCH. Een licht samendrukken van de 4 vingers. ST. Een streek langs de buitenkant van de duim, van beneden naar de top. Einde woord: Wrijven over de hele hand.

Terug naar doofblind

Terug naar vierhanden-alfabet

Terug naar boven