Doof Doof Communicatietips Communicatietips Doofblind Doofblind Literatuur Literatuur E-mail E-mail
Gebarentaal Gebarentaal Gebarencursus Gebarencursus Vierhanden-alfabet Vierhanden-alfabet Links Links Disclaimer Disclaimer
Handalfabet Handalfabet Gebarenavonden Gebarenavonden Artikelen Artikelen Ikke Ikke Openingspagina Openingspagina

DISCLAIMER

Deze website is een particulier initiatief dat ik in mijn avonduren bijhoud, uiteraard zonder commercieel oogmerk. Ik hoop op deze manier een bron van informatie te zijn voor mensen die informatie zoeken over doofheid, doofblindheid, gebaren(taal) en vierhandengebaren. De informatie op deze website is een verzameling van door mijzelf geschreven informatie (de pagina's zonder bronvermelding) en informatie van anderen (de pagina's met bronvermelding).

Niets van deze site mag door anderen worden overgenomen -anders dan voor eigen gebruik- en/of vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar!
Een uitzondering hierop vormt de informatie onder de knoppen "Doof", "Gebarentaal", "Handalfabet" en "Communicatietips". Deze informatie heb ik zelf ook weer van andere organisaties overgenomen en dit mag -mits in zijn geheel én met bronvermelding- door iedereen vrij gebruikt en verspreid worden.

De tekeningen van de handalfabetten zijn -waar ik de bron kon achterhalen- overgenomen met toestemming van de betreffende organisaties.
De artikelen op mijn website zijn overgenomen met toestemming van de betreffende auteurs en de fotografen, althans voor zover ik ze kon achterhalen en/of bereiken.