Doof Doof Communicatietips Communicatietips Doofblind Doofblind Literatuur Literatuur E-mail E-mail
Gebarentaal Gebarentaal Gebarencursus Gebarencursus Vierhanden-alfabet Vierhanden-alfabet Links Links Disclaimer Disclaimer
Handalfabet Handalfabet Gebarenavonden Gebarenavonden Artikelen Artikelen Ikke Ikke Openingspagina Openingspagina

GEBARENAVONDEN

Er blijkt veel vraag te zijn van allerlei mensen om hun gebaren in de praktijk te brengen. Dit zijn vooral (horende) ex-cursisten van een gebarencursus en andere horende mensen. Maar ook veel (ernstig) slechthorenden en plots- en laatdoven en oraal (zonder gebaren) opgevoede dove mensen vinden het een goede gelegenheid om meer gebaren te leren.

Veel regionale Welzijnsstichtingen voor Doven spelen in op deze vraag en organiseren daarom gebarenavonden. Iedere Welzijnsstichting heeft zijn eigen variant op de gebarenavond, maar overal staan gebaren oefenen, gezelligheid en ontmoeting voorop. Naast de gewone gebarenavonden bestaat er in Vught een oefengroep speciaal voor vingerspellen.
Verder worden er op steeds meer plaatsen in Nederland Gebarencafé's georganiseerd: café's met de Nederlandse Gebarentaal als voertaal!

De meeste groepen komen 1x per maand bijeen. Het bijzondere van de gebarenavonden is dat deelname geheel vrijblijvend is. Je hoeft dus niet elke maand te komen, maar je kunt erheen gaan wanneer je daar zin in hebt. De meeste gebarenavonden houden in juli en augustus een zomerstop.

Een overzicht van plaatsen in Nederland waar gebarenavonden worden georganiseerd kunt u opvragen bij Oorakel informatie en advies: of tel. 071 - 523 4242.