Doof Doof Communicatietips Communicatietips Doofblind Doofblind Literatuur Literatuur E-mail E-mail
Gebarentaal Gebarentaal Gebarencursus Gebarencursus Vierhanden-alfabet Vierhanden-alfabet Links Links Disclaimer Disclaimer
Handalfabet Handalfabet Gebarenavonden Gebarenavonden Artikelen Artikelen Ikke Ikke Openingspagina Openingspagina

LINKS

Op deze pagina staan allemaal links naar pagina's voor, over en door doven, slechthorenden, doofblinden en gebarentaal. Omdat er zo ontzettend veel sites op dit gebied zijn, heb ik de links per onderwerp bij elkaar proberen te zetten.

* Landelijke belangenorganisaties:

Dovenschap: Koepel van landelijke dovenorganisaties. Veel info
Stichting Plotsdoven: Organisatie voor plots- en laatdoven. Veel info!
NVVS: Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden. Veel info
Slechthorende Middengroep Nederland
SBNDJ (JC): Stichting Belangen Nederlandse Dove Jongeren (Jongerencommissie)
SHJO: Slechthorende Jongeren Organisatie
FODOK: Federatie van Verenigingen voor Ouders Dove Kinderen
FOSS: Federatie van Verenigingen voor Ouders Slechthorende kinderen en kinderen met Spraak-/taalmoeilijkheden

HKS: Helen Keller Stichting
Usher Werkgroep: onderdeel van Retina Nederland
VAG: Contactgroep Visueel-Auditief Gehandicapten van de NVBS

* Meer links:

Oorakel: links
Startbewijs doven en doofblinden
Startpagina doven en doofblinden
Startpagina slechthorenden
Startpagina blinden en doofblinden