Doof Doof Communicatietips Communicatietips Doofblind Doofblind Literatuur Literatuur E-mail E-mail
Gebarentaal Gebarentaal Gebarencursus Gebarencursus Vierhanden-alfabet Vierhanden-alfabet Links Links Disclaimer Disclaimer
Handalfabet Handalfabet Gebarenavonden Gebarenavonden Artikelen Artikelen Ikke Ikke Openingspagina Openingspagina

GEBARENCURSUS

Twee soorten gebarencursussen

In Nederland kun je kiezen uit twee soorten gebarencursussen:

* Cursussen Nederlandse Gebarentaal (NGT).
NGT is de natuurlijke taal van doofgeboren mensen, en wordt dus ook vooral door deze groep doven gebruikt. Tijdens deze cursus leer je de taal Nederlandse Gebarentaal, d.w.z. je leert de gebaren van de NGT, maar ook de eigen grammatica en uitdrukkingen van de NGT. Van de cursus NGT zijn twee modules beschikbaar, een derde en vierde module zijn in ontwikkeling.

* Cursussen Nederlands met gebaren (NmG).
NmG is een mengvorm tussen NGT en Nederlands: bij NmG spreek je Nederlands en dat ondersteun je -als een soort ondertiteling- met gebaren uit de NGT. Je houdt dus de Nederlandse grammatica en Nederlandse uitdrukkingen aan. NmG wordt vooral door (ernstig) slechthorenden en plots- en laatdoven gebruikt, maar ook vaak door doofgeborenen met een orale (niet-gebarende) achtergrond. Voor deze mensen is Nederlands hun moedertaal en NmG maakt het Nederlands visueel. Bij een cursus NmG leer je dus alleen de gebaren uit de NGT, want je houdt de Nederlandse grammatica en uitdrukkingen aan.

De cursus NmG bestaat in 2 varianten: NmG-oude stijl en NmG-nieuwe stijl. De cursus NmG-oude stijl bestaat sinds augustus 1989 en maakt gebruik van het (verouderde) TC/NmG-materiaal. De cursus NmG-nieuwe stijl is in september 2002 ontwikkeld en is in de plaats gekomen van de verouderde cursus NmG-oude stijl. De cursus NmG-nieuwe stijl is geheel vernieuwd en aangepast aan de gestandaardiseerde gebaren (ook wel STABOL-gebaren genoemd). De cursus NmG-oude stijl heeft twee modules, en wordt op een aantal plaatsen nog gegeven. De cursus NmG-nieuwe stijl heeft tot nu toe één module; de tweede gaat z.s.m. in ontwikkeling.

Waarvoor kun je het beste kiezen, NGT of NmG?

Als je vooral te maken krijgt met doofgeboren mensen, dan kun je het beste een cursus NGT volgen. Ook als je uit interesse voor de NGT een gebarencursus wilt volgen, kun je het beste kiezen voor een cursus NGT. Maar als je zelf slechthorend of doof (aan het worden) bent en op zoek bent naar een visuele vorm van communicatie, dan is een cursus NmG aan te raden. Ook als je verwacht met verschillende groepen doven te maken te krijgen, kun je beter een cursus NmG volgen. Veel doofgeboren mensen begrijpen NmG nl. ook, terwijl de meeste plots- en laatdoven en ernstig slechthorenden over het algemeen niet uit de voeten kunnen met NGT.

Horende belangstellenden

Je kunt in Nederland als horende belangstellende op verschillende plaatsen een gebarencursus volgen. De meeste gebarencursussen worden door de plaatselijke Welzijnsstichting voor Doven georganiseerd. Maar je kunt ook bij een aantal andere organisaties een gebarencursus volgen. Een module bestaat meestal uit 12 lessen van ca. 2 uur en kost € 100,- tot € 200,-. De prijzen kunnen per cursus en per Welzijnsstichting nogal verschillen.

Een overzicht met adressen van contactpersonen vind je op de website van het Nederlands Gebarencentrum: www.gebarencentrum.nl. Bij die contactpersonen kun je meer informatie krijgen, en je kunt je er ook opgeven voor een cursus. De contactpersonen zijn vaak doof en zijn daarom niet altijd per 'gewone' telefoon bereikbaar. Je kunt met de bemiddelingsdienst Teleplus van KPN (0900 - 8410) met een teksttelefoon bellen.
Let wel: het adres van de contactpersoon is niet altijd hetzelfde adres als waar de gebarencursus gegeven wordt! Houd er rekening mee dat sommige Welzijnsstichtingen een wachtlijst kunnen hebben.

Andere doelgroepen

Naast de gebarencursussen voor algemeen belangstellenden worden er ook gebarencursussen gegeven voor andere doelgroepen. Zulke gebarencursussen zijn aangepast op de specifieke wensen en mogelijkheden van die doelgroepen.

* De NVVS heeft speciaal voor slechthorenden de mogelijkheid om bij een aantal oefengroepen spraakafzien ook (beperkt) gebaren te leren.
* De Stichting Plotsdoven heeft een cursus NmG-nieuwe stijl die speciaal is aangepast voor plots- en laatdoven én hun omgeving.
* Het Nederlands Gebarencentrum heeft ook een cursus NGT ontwikkeld voor gebarende doven, die meer over hun eigen taal willen weten.
* Zowel het Nederlands Gebarencentrum als Bureau DDS kunnen een cursus op maat maken voor horende collega's van een dove of slechthorende werknemer.
* Ouders van dove/slechthorende kinderen kunnen voor een gebarencursus terecht bij de Gezinsbegeleiding en/of de school van hun kind.
* Docenten en andere medewerkers op scholen voor doven/slechthorenden en mensen die op een andere manier in hun werk te maken hebben met doven/slechthorenden kunnen voor een gebarencursus terecht bij hun werkgever.

Terug naar boven