Doof Doof Communicatietips Communicatietips Doofblind Doofblind Literatuur Literatuur E-mail E-mail
Gebarentaal Gebarentaal Gebarencursus Gebarencursus Vierhanden-alfabet Vierhanden-alfabet Links Links Disclaimer Disclaimer
Handalfabet Handalfabet Gebarenavonden Gebarenavonden Artikelen Artikelen Ikke Ikke Openingspagina Openingspagina

BLOKLETTERS-IN-DE-HAND

Bij het systeem van blokletters-in-de-hand teken je de blokletters in de handpalm van de doof-blinde. Het is direct afgeleid van de gewone schrijf-blokletters.

Het grote voordeel van dit systeem is dat het door iedereen gebruikt kan worden, omdat het geen speciale kennis vereist. Iedereen kan dus communiceren met doofblinden! Een tweede voordeel is dat (bijna) alle doofblinden dit systeem kennen, waardoor het breed te gebruiken is. Ten derde is het -net als het Lorm-alfabet- internationaal toepasbaar, in tegenstelling tot het vingerspellen-in-de-hand.

Het algemene nadeel van systemen die alle woorden uitspellen, is dat het een tijdrovende manier van communiceren is. Voor een korte mededeling is de snelheid niet erg belangrijk, maar bij een langer gesprek wordt het al belangrijker. En voor een tolk is het niet mogelijk om een compleet gesprek of een hele situatie letterlijk volledig uit te spellen. In zo'n geval zal de tolk een samenvatting aan de doof-blinde doorgeven. Hierdoor gaat vanzelfsprekend veel van de informatie, zoals nuanceringen en grapjes, verloren.

Blokletter-in-de-hand Alfabet
De bron van dit blokletter-in-de-hand alfabet is mij onbekend. In ieder geval is het met dank overgenomen!

Terug naar doofblind

Terug naar vierhanden-alfabet

Terug naar boven