BETERE COMMUNICATIE MET DOOFBLINDE KINDEREN MOGELIJK


De Nijmeegse orthopedagoge M. Janssen heeft een programma ontwikkeld waarmee ouders en opvoeders beter met doofblinde kinderen kunnen communiceren dan tot nu toe. Het programma 'Contact' is uniek in de internationale doofblindenwereld.

Janssen werkt al twintig jaar bij het doveninstituut Viataal in Sint Michielsgestel. Zij heeft acht jaar gewerkt aan een instructieprogramma voor mensen die met doofblinde kinderen te maken hebben. Janssen promoveert donderdag aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op haar werk.
In Nederland leven zo'n honderd doofblinde kinderen. Het is voor ouders en opvoeders erg moeilijk om met de kinderen om te gaan, omdat zij een uiterst beperkte uitdrukkingsmogelijkheid hebben. De moeizame communicatie en de reacties op hun vaak onverwachte gedrag leiden er vaak toe dat deze kinderen zich totaal afsluiten van de buitenwereld, erg agressief worden of zichzelf verwonden, aldus de onderzoekster. Janssen vond in haar onderzoek dat het voor doofblinde kinderen van groot belang is dat alle begeleiders zich aan dezelfde communicatieprincipes houden. (ANP)

Bron: Metro (18 februari 2003)

Terug naar Artikelen