Evaluatieonderzoek naar de begeleidersvoorziening voor doofblinde mensen


Subsidie voor begeleiding doofblinden

Het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW heeft in opdracht van het College voor Zorgverzekeringen een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de Regeling subsidiŽring begeleiding doofblinden. De conclusie is dat de begeleidersvoorziening de bewegingsmogelijkheden van doofblinden en hun deelname aan de maatschappij vergroot. De subsidieregeling wordt uitgevoerd door het Instituut voor Doven te Sint Michielsgestel, en zal in 2002 worden voortgezet.

In Nederland wonen ongeveer 5000 doofblinden. Door hun dubbele handicap komen zij weinig buiten de deur. De begeleidersvoorziening is een nieuwe vorm van hulpverlening aan doofblinde mensen en is er op gericht de zelfstandigheid van doofblinde mensen te vergroten. De subsidieregeling staat open voor alle zelfstandig wonende doofblinde mensen, ongeacht hun leeftijd en de aard en ernst van hun beperkingen. Zij kunnen aanspraak maken op maximaal 208 uur begeleiding per jaar. De begeleider kan een kennis of familielid zijn, maar er kan ook door het Instituut voor Doven worden bemiddeld om een begeleider te vinden. De doofblinde mag zelf bepalen waar de begeleider hem bij vergezelt.

Aantoonbaar effect

De begeleidersvoorziening leidt bij de deelnemers aantoonbaar tot het beoogde effect. De begeleiding verruimt de mogelijkheden van doofblinde mensen, het bevordert de zelfstandigheid en draagt bij aan sociale contacten. Het betalen van begeleiders maakt hun werk minder vrijblijvend en haalt het uit de sfeer van liefdadigheid waardoor doofblinden makkelijker een beroep doen op de begeleider.

Andere onderzoeksuitkomsten:

* Er maken ongeveer 125 doofblinde mensen gebruik van de voorziening
* Deze cliŽnten zijn meestal tussen de dertig en vijftig jaar oud
* Nog te weinig jongeren en ouderen maken gebruik van de voorziening
* De meeste doofblinden werven de begeleiders uit eigen kring
* Vijftien procent van de contacten ontstaat via bemiddeling
* De begeleider ontvangt ongeveer 13 euro per uur, plus reiskosten
* Sommige cliŽnten hebben meer dan ťťn begeleider

Meer informatie over het begeleidersproject is te verkrijgen bij het Instituut voor Doven, Theerestraat 42, 5271 GD Sint Michielsgestel, tel: 073 - 558 8282, e-mail begeleidersproject@ivd.nl.

Bestellen

Evaluatieonderzoek naar de begeleidersvoorziening voor doofblinde mensen is geschreven door Alice Schippers en kost Ä6,50. NIZW-bestelnummer E 43211. De publicatie is te bestellen bij NIZW / Uitgeverij, Postbus 19152, 3501 DD Utrecht, tel: 030 - 230 6607, fax: 030 - 230 6491, e-mail bestel@nizw.nl.

Bron: CVZ College voor Zorgverzekeringen (2 april 2002)

Terug naar Artikelen